Členské příspěvky

Úhradu členských příspěvků provádějte převodem na účet klubu č. 2201449065/2010.

Variabilní symbol = ročník narození

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte

Termín pro úhradu členských příspěvků za 2. pololetí sezóny 2023/24 je 20.2.2024. 

Družstvo  Částka za pololetí
U17 - U12    3 000
Přípravka   2 400