Členské příspěvky

Úhradu členských příspěvků provádějte převodem na účet klubu č. 2201449065/2010.

Variabilní symbol = ročník narození

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte

Termín pro úhradu členských příspěvků za 2. pololetí sezóny 2022/23 je 28.2.2023.

Družstvo  Částka za pololetí
U15 - U11    3 000
Přípravka   2 400