Členské příspěvky

Úhradu členských příspěvků provádějte převodem na účet klubu č. 2201449065/2010.

Variabilní symbol = ročník narození

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte

Termín pro úhradu členských příspěvků za 1. pololetí sezóny 2021/22 je 30.9.2021.

Družstvo  Částka za pololetí
U15 - U13    2 200
Přípravka   1 700