Členské příspěvky

Úhradu členských příspěvků provádějte převodem na účet klubu č. 2201449065/2010.

Variabilní symbol = ročník narození

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte

Termín pro úhradu členských příspěvků za 2. pololetí je 29. 2. 2020.

Družstvo  Částka za pololetí
U10   1 400
U12   1 700
Ženy   750