Členské příspěvky

Úhradu členských příspěvků provádějte převodem na účet klubu č. 2201449065/2010.

Variabilní symbol = ročník narození

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte

Termín pro úhradu členských příspěvků za 1. pololetí je 30. 9. 2020.

Družstvo  Částka za pololetí
U13   2 200
U12   2 200
Přípravka   1 700