Členské příspěvky

Úhradu členských příspěvků provádějte převodem na účet klubu č. 2201449065/2010.

Variabilní symbol = ročník narození

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte

Termín pro úhradu členských příspěvků za 1. pololetí sezóny 2023/24 je 30.9.2023. U děti s trvalým pobytem v Porubě je možnost využit příspěvku Úřadu městského obvodu Poruba v max. výši 500 Kč. Bližší info na Poruba - corrency.cz.

Družstvo  Částka za pololetí
U17 - U12    3 000
Přípravka   2 400