Členské příspěvky

Úhradu členských příspěvků provádějte převodem na účet klubu č. 2201449065/2010.

Variabilní symbol = ročník narození

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte

Termín pro úhradu členských příspěvků za 2. pololetí sezóny 2021/22 je 10.2.2022.

Družstvo  Částka za pololetí
U15 - U13    2 500
Přípravka   1 900